Bratislavské bábkové divadlo

19. 06. / 9:30 – 10:30 / telocvičňa ZŠ Hurbanova

Inscenácia Adventura humana vznikla v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Linkou detskej istoty. Má vzdelávací (až terapeutický) potenciál. Mimoriadne hĺbkovo sa zaoberá témou šikany. Príbeh sa odohráva v bezprostrednej blízkosti divákov a diváčok priamo v telocvični ich školy, a to tak nástojčivo, že môže pomôcť, aby obete alebo svedkovia šikany nabrali odvahu šikane čeliť.

Júlia Rázusová: Adventura humana

dramaturgia: Peter Galdík
scéna: Barbora Rajčanová
kostýmy, bábky: Martina Fintorová
hudba: Lucia Chuťková
réžia: Júlia Rázusová

hrajú: Michal Adam, Simon Fico a. h., Miriam Kalinková, Adela Mojžišová, Lukáš Tandara

na hudobné nástroje hrajú: Nina Tarasovičová, Matúš Kľúčik

Premiéra: 14. 6. 2018

Júlia Rázusová spolupracuje s viacerými slovenskými činohernými a bábkovými divadlami. Jej rukopis prináša osobitý prístup s prvkami fyzického a experimentálneho divadla. V roku 2013 spoluzaložila Prešovské národné divadlo, kde pôsobí ako umelecká šéfka. Je laureátkou ocenení Dosky 2018 za najlepšiu réžiu (Znovuzjednotenie Kóreí v Štátnom divadle Košice) a Grand Prix Nová dráma 2019 (Moral Insanity v Prešovskom národnom divadle).

Rázusová nazvala hru Adventura humana, teda dobrodružstvo ľudskosti, a jej inscenáciu možno nazvať až angažovanou – výzva čeliť šikane je mimoriadne silná. Presahuje primárnu funkciu estetického podnetu. Tému spracúva tak intenzívne a tak blízko publiku, že je pravdepodobné, že môže niektorým divákom pomôcť predísť šikane alebo nabrať odvahu postaviť sa jej, či nahlásiť ju a požiadať o pomoc.
Lenka Dzadíková: Na jednej lodi. In: monitoringdivadiel.sk, 6. 8. 2018


Pre deti od 8 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika