Bratislavské bábkové divadlo

18. 06. / 9:00 – 10:00 / Národný dom

Inscenácia Príbehy stien experimentuje s formou a predkladá do diskusie viacero náročných tém. Zároveň je výbornou ukážkou jednej zo súčasných podôb bábkového divadla. Ide o kombináciu hereckého a bábkohereckého prejavu, práce s objektmi a výtvarnými metaforami. Inscenácia je ďalším výsledkom kontinuálnej spolupráce tvorivej dvojice Katarína Aulitisová – Markéta Plachá.

autori: Michael Reynolds, Andrea Camilleri, Olga Tokarczuk, Heinrich Böll, Didier Daeninckx, Katarína Aulitisová
koncept: Katarína Aulitisová, Markéta Plachá
dramaturgia: Peter Galdík
scéna, kostýmy: Markéta Plachá
hudba: Fero Király
adaptácia, réžia: Katarína Aulitisová

hrajú: Anna Čonková, Jaroslava Hupková, Peter Pavlík a. h., Ľubomír Piktor, Lukáš Tandara

Premiéra: 16. 11. 2018

Katarína Aulitisová založila v roku 1990 s Ľubomírom Piktorom kočovné divadlo PIKI, s ktorým pôsobia v celom európskom regióne, aj na iných kontinentoch. Ako režisérka spolupracuje s bábkovými divadlami na Slovensku a v Európe. Je tiež autorkou divadelných hier pre deti, učí na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU a od roku 2017 je umeleckou šéfkou Bratislavského bábkového divadla.

Inscenácia zobrazuje škálu tém a ich variácií z privátnej aj politickej oblasti. Veď stena, za ktorou je neprístupný rodič, môže byť rovnako neprekonateľná ako Berlínsky múr.
Lenka Dzadíková: Steny, múry, neslobody. In: kød, 1/2019

Pre deti od 11 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika