18. 06. / 9:00 – 12:00 / Študovňa

pracovné stretnutie

Stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov bude spojené s prezentáciu Ceny ADT a diskusiami klubov so slovenskými divadelníkmi na aktuálne otázky slovenského divadelníctva. Akadémia divadelných tvorcov vznikla v roku 2018 ako nezávislá platforma združujúca osobnosti slovenského divadelníctva. Jej cieľom je reflektovať, komentovať a diskutovať o stave slovenského divadelníctva.

 


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika