Divadlo NUDE

22. 06. / 15:00 – 16:20 & 17:00 – 18:20 & 19:00 – 20:20 / bytovka na Viliama Paulínyho Tótha 60 (Amavet oproti Živene)

Názov inscenácie zvádza k presvedčeniu, že jej námetom je milostný príbeh, žiadna romantika sa však nekoná. Teda, ako sa to vezme, môžeme ju hľadať kdesi v zákulisí štvorice príbehov, ktorých ústrednou témou je materstvo. Štyri performerky na ňu nahliadajú cez svojskú optiku, pričom ich hlavnou zbraňou je autenticita. Spoločenský tlak, nemožnosť či neschopnosť byť matkou, stereotypy, „dobré rady“ všetečných príbuzných či celkom cudzích ľudí, baby-blues, túžby a pochybnosti, generačné odlišnosti a podobnosti v otázkach rodičovstva, to je kokteil tém, ktoré inscenácia mieša s humorom, ale i mnohými otáznikmi. Vstup mužom pritom nie je ani náhodou zakázaný, naopak, rôzne kategórie divákov potvrdzujú, že pod hlavičkou zoskupenia NUDE vznikla inscenácia univerzálnej i osobitej sily.

kolektív autoriek: Ľúbim ťa a dávaj si pozor

dramaturgická spolupráca: Marek Godovič
hudba: Gab
scénografia, kostýmy, námet: Laura Štorcelová
réžia: Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová

hrajú:
Lenka Libjaková, Lýdia Ondrušová, Mirka Ábelová, Libuša Bachratá, Gab, Veronika Malgot (hlas)

Premiéra: 11. 6. 2018

Inscenácia získala Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma 2019.

Lýdia Ondrušová vyštudovala bábkarskú tvorbu na VŠMU v Bratislave. Je spoluzakladateľkou Divadla NUDE. V svojej tvorbe sa zameriava na dokumentárne divadlo, v ktorom reflektuje vzťahy a tému postavenia ženy v dnešnej spoločnosti. S Veronikou Malgot dostala cenu Dosky 2015 v kategórii Objav roka.

Veronika Malgot vyštudovala réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Venuje sa produkcii nezávislých tvorcov v oblasti súčasného tanca a Divadlu NUDE. V autorskej tvorbe inklinuje k fyzickému divadlu, performancii a tancu.

Laura Štorcelová vyštudovala scénografiu na VŠMU v Bratislave. Je spoluzakladateľkou Divadla NUDE. Venuje sa divadelnej scénografii a jej presahom do fotografie. Spolupracovala s divadlami na Slovensku, v Čechách a v Indonézii.  

Pre toto divadlo – a zároveň pre tvorkyne zoskupenia NUDE – je charakteristická pozoruhodná otvorenosť, nefalšovaná a nestrojená. Jemne štylizovaná forma nestavia na efekt, je v súlade s dokumentárnym charakterom diela. (...) Pripomínajú problémy materstva v čase, keď sa očakáva perfektné fungovanie ženy vo všetkých úrovniach a oblastiach, ktorým sa venuje. A najmä v materstve. (...) Prostredníctvom štyroch žien v štyroch okruhoch ich samoty spoznávame hĺbku citov, strachov a úzkostí, ktoré si obyčajne nechávame pre seba.
Dária F. Fehérová: Byť matkou je úžasné alebo Štyri okruhy samoty. In: kød, 7/2018


Pre divákov od 18 rokov.

Upozorňujeme, že v predstavení sa fajčí.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika