Divadlo Petra Mankoveckého

21. 06. / 23:00 – 00:45 / Národný dom

Každodenná absurdita, ktorá sa na nás valí z rôznych strán, je ako vystrihnutá z bizarných románov slávneho česko-nemeckého spisovateľa. Kafkovská doba si žiada kafkovské inscenácie – dôkazom sú dve slovenské uvedenia románu Proces, ktoré vznikli doslova naraz. Verzia Divadla Petra Mankoveckého v réžii Šimona Ferstla je oproti predlohe o to temnejšia, že neponúka jednoznačný výklad. Jozef K. nie je jasnou obeťou mašinérie všadeprítomného „systému“, skorumpovaného súdnictva a nepreniknuteľnej mocenskej hierarchie. Možno je spolutvorcom chaosu, v ktorom zlo a dobro neexistuje a každý má čosi za ušami, možno je len nastrčeným koňom, ktorého proces slúži ako krytie niečoho väčšieho, možno nespravodlivo súdeným whistleblowerom, ktorý doplatil na to, že sa miešal do niečoho, do čoho nemal. Je však evidentné, že chápadlá tohto chaosu siahajú na najvyššie miesta a že sa z nich nedá vymaniť. Inscenácia spája klasika so súčasnosťou, variabilita scénického priestoru, videoart, svetelný aj zvukový dizajn sú rovnocenné zložky, ktoré dokážu vytvoriť skutočne neo-kafkovskú atmosféru.

Franz Kafka / Šimon Ferstl: Proces

preklad: Perla Bžochová
dramaturgia: Samuel Chovanec
scéna, kostýmy: Laura Madjiah Štorcelová
hudba: Erik Pánči
video art: Juraj Mydla
kamera: Michal Vasil
réžia: Šimon Ferstl

hrajú:
Matej Babej, Edita Koprivčević Borsová, Lenka Libjaková, Tomáš Pokorný, Roman Poláčik

Premiéra: 24. 3. 2019

Šimon Ferstl vyštudoval herectvo na VŠMU a po ukončení štúdia založil so spolužiakmi Divadlo Petra Mankoveckého, v ktorom je principálom. Účinkuje v ňom aj ako herec pod vedením etablovaných režisérov.

Čo sa týka interpretačných ambícií, má Proces Divadla Petra Mankoveckého (...) určite body za odvahu. Nešiel cestou vedomého zjednodušenia látky v mene dobrej diváckej stráviteľnosti, pokúsil sa vybudovať nezávislú divadelnú stavbu, ktorá by odrážala najmä vnútorné položenie hrdinu. Napokon však z toho vzišiel iba akýsi všeobecný portrét temnej životnej absurdity, z ktorej niet úniku.
Martina Ulmanová: Marec, mesiac Kafku... In: kød, 6/2018


Pre divákov od 15 rokov.

Upozorňujeme, že v predstavení sa fajčí.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika