Med a prach

20. 06. / 22:00 – 23:30 / budova PLH Holdings, Thurzova 16

Zoskupenie Med a prach a jeho „principál“ Andrej Kalinka sa otvorene hlásia k estetike, ktorú neradno škatuľkovať do kategórií. V inscenácii eu.genus okrem aktívnej prítomnosti výtvarníka Juraja Poliaka hosťujú aj výrazné osobnosti súčasného tanca. Scénické dielo sa opäť zaoberá univerzálnymi otázkami bez možnosti zhrnúť ich do niekoľkých riadkov. Sú medzi nimi úvahy o dedičstve medzi generáciami aj o zdedených genetických predispozíciách, o zanechávaní odkazov budúcnosti, ktoré ústia až k otázke kto alebo čo je človek. Ich spoločný javiskový tvar je ako nikdy neukončená socha, ktorú hnieti síce nerozhodný, no geniálny sochár. 

Andrej Kalinka: eu.genus

dramaturgia, asistent réžie: Milan Kozánek
sochy, maľby, inštalácie: Juraj Poliak
hudba: T. L. de Victtoria, J. Arcadelt, P. I. Čajkovskij, J. Dowland, A. Kalinka, gruzínske ľudové piesne
réžia: Andrej Kalinka

performeri a spolutvorcovia:
Zebastián Mente Maligna, Lívia Balážová, Daniel Raček, Ján Morávek, Juraj Poliak, Andrej Kalinka

Premiéra: 23. 4. 2018

Andrej Kalinka je hudobný skladateľ, libretista a režisér. Vo svojej tvorbe spája hudobné, divadelné a výtvarné umenie, a vytvára tak diela na pomedzí performancií, divadelných inscenácií, koncertov či inštalácií. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými umeleckými telesami. Je spoluzakladateľom a členom autorského zoskupenia Med a prach.

Režisér nechal diváka vášnivo pátrať v krajine inšpirácií autorského myslenia tvorcov alebo sa len nechať unášať dobrodružstvom voľných asociácií. Treba podotknúť, že na rozdiel od predchádzajúcich diel si Kalinka dovolil diváka usmerňovať – spomínanými prehovormi k publiku, ako aj zvolenou koncepciou otvorenej skúšky. Priniesol do diela väčšiu dramaturgickú jasnosť i celkový nadhľad.
Miroslav Ballay: Archeológia ľudského rodu. In: kød, 6/2018

Duch rodu (ľudského, umeleckého, vlastného) sa neustále vznáša nad každým detailom prítomným v diele. Koncepcia je striktne daná, napriek tomu má divák vždy znova dojem, že sa dielo tvorí priamo pred jeho očami, že ide o niečo jedinečné a unikátne. A zároveň sa cez všetky ponúknuté rody dostáva aj akosi bližšie k sebe samému. Med a prach sa zasa týmto dielom dostal istým spôsobom bližšie k divákovi.
Katarína Cvečková: dobré.dielo. In: monitoringdivadiel.sk, 21. 1. 2019


Pre divákov od 15 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika