Slovenské komorné divadlo Martin

20. 06. / 15:30 – 17:30 / Štúdio

Obľúbený a vyzdvihovaný súčasný český režisér Jiří Havelka je jedným z tvorcov, ktorí pracujú princípom kolektívneho kreovania v priebehu skúšobného procesu. Jeho metóda je výzvou pre herca zvyknutého na komfort pevných mantinelov hotového textu a vopred jasnej režijnej vízie. Výhodou je nadhľad, otvorenosť a autorská sloboda, ktorú cítiť aj z martinskej inscenácie o kultovej osobnosti slovenskej populárnej hudby Karolovi Duchoňovi. Jej hlavnými ingredienciami sú vynikajúci výkon Tomáša Gregu v role „slovenského Karla Gotta“, ktorému sekunduje zohratý herecký ansámbel, stále chytľavé a svojsky poetické piesne a režijná nadstavba, vďaka ktorej sa z inscenácie nestáva banálny muzikál. Na pozadí doby (doslova) sledujeme človeka – extrémnu osobnosť a neopakovateľný talent, ktorý sa idúc za vzdialeným cieľom nechal pohltiť vlastnou slávou a závislosťou na speve a alkohole. Čakáme tragickú bodku, cestu k nej však po celý čas sledujeme s úsmevom...

Jiří Havelka, Róbert Mankovecký a kol.: Zem pamätá

dramaturgia, hudobné naštudovanie: Róbert Mankovecký
scéna: Lucia Škandíková
asistentka scénografie: Pavlína Chroňáková
kostýmy: Tereza Kopecká
pohybová spolupráca: Ján Ševčík
libreto, scénická koncepcia, réžia: Jiří Havelka

hrajú:
Tomáš Grega (gitara, heligónka), František Výrostko, Eva Gašparová, Barbora Palčíková, Alena Pajtinková, Tomáš Mischura, Marek Geišerg (gitara), Daniel Žulčák basová gitara), Róbert Mankovecký (klávesové nástroje), Marián Frkáň (bicie), hlas Karla Gotta –  Štefan Skrúcaný, hlas televízneho režiséra – Jiří Havelka

Premiéra: 29. a 30. 3. 2019

Jiří Havelka vyštudoval réžiu alternatívneho a bábkového divadla na DAMU v Prahe. Už počas štúdií začal hrať a režírovať na malej scéne Ypsilonky, neskôr v mnohých českých divadlách. V r. 2007 získal Cenu Alfréda Radoka ako talent roka. V svojej tvorbe sa zameriava na autorské divadlo, ktoré vychádza z dokumentárnych materiálov.

Tomáš Grega podáva skutočne obdivuhodný herecký, spevácky i fyzický výkon. Takmer dve hodiny bez prestávky šliape na bežeckom páse, s hereckou nenútenosťou stvárňuje komplikovaný osud postavy a zároveň spieva náročné piesne. (...) Zem pamätá teda nie je pietna spomienka na uznávaného speváka, ale umelecká výpoveď o človeku na pozadí dejín.
Karol Mišovic: Divadelná spoveď Karola Duchoňa. In: Pravda, 10. 4. 2019

SKD zas potvrdilo, že je top. Systematická práca s hercami sa úročí. Grega ako Duchoň exceluje a celý ansámbel mu skvelo sekunduje. Pamätné!
Martina Mašlárová, v statuse na: mloki.sk


Pre divákov od 12 rokov.

Po predstavení vás pozývame na diskusiu s tvorcami.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika