Divadlo Jonáša Záborského Prešov

19. 06. / 19:00 – 21:30 / Štúdio

Čo by ste urobili, keby lietadlo plné pasažierov uniesli teroristi a mierili ním rovno na preplnený športový štadión? Dokázali by ste obetovať ľudí z lietadla v záujme záchrany ľudí na štadióne? Ak zákon tvrdí, že nemožno jeden život dať na váhy proti iným životom, rešpektovali by ste zákon? Alebo by ste sa riadili nepísanými a vratkými morálnymi princípmi, intuitívnym pocitom, že zachrániť jedného alebo sto ľudí je predsa rozdiel? Práve táto dilema stojí v centre hry Teror, ktorá je od roku 2015 hitom svetových javísk. Inscenácia Adriany Totikovej aj scénickým riešením akcentuje nejednoznačnosť ktorejkoľvek voľby a možnosť zmeny optiky s každým ďalším argumentom. Inscenovaný súdny proces nie je priestorom pre dynamickú divadelnú akciu, diváka však vťahuje vnútorná dynamika, v ktorej má v každom momente prevahu iný hráč. Rozhodne sa medzi nimi podľa toho, kto lepšie namieri svoju jedinú zbraň – silu slova, ktoré môže nakloniť spravodlivosť na jednu či druhú stranu. Vinný či nevinný?

Ferdinand von Schirach: Teror

preklad: Mária Kovácsová
dramaturgia: Michal Baláž
scéna: Katarína Holková
hudobný a zvukový dizajn: Martin Husovský, Michal Baláž
pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov
autor fotografií použitých vo videoprojekcii: Pair Dürer
kostýmy, réžia: Adriana Totiková

hrajú:
Igor Kasala, Matej Erby, Michal Novodomský, Ľudmila Dutková, Ján Ivan, Veronika Husovská, Valéria Fürješová

Premiéra: 22. 2. 2019

Adriana Totiková vyštudovala slovakistiku a estetiku na UK a divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave. Absolvovala stáže vo Varšave a študijné pobyty v USA. Ako režisérka pôsobí v divadle, rozhlase a televízii. Zaujíma ju najmä súčasná európska dráma. Je tiež autorkou vlastných divadelných hier a scenárov.

Čo však dáva prešovskej inscenácii zmysel a osvetľuje režijnú koncepciu, je točňa. Diváci sedia v štyroch rohoch a uprostred sa odohráva pojednávanie. Javisko sa podchvíľou otočí a prinesie nový pohľad. Zmena perspektívy sa stáva súčasťou koncepcie a zdôrazňuje, že
na tento konflikt sa dá pozrieť z mnohých perspektív.
Milo Juráni: Vinný či nevinný? In: kød, 5/2019


Pre divákov od 12 rokov.

Po predstavení vás pozývame na diskusiu s tvorcami.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika