Nové divadlo Nitra

19. 06. / 16:00 – 17:20 / Národný dom

Malebné zátišia slovenskej krajiny, žblnkotajúce bystriny i víchor, čo trepe okenicami a nespútané postavy omámené divokosťou prírody. Podliehajú pudom, konajú vášnivo, hlúpo, často v rozpore s tým, čo diktuje zdravý rozum. Sú zvádzané a nechávajú sa zvádzať z cesty vytýčenej princípmi morálky a etiky. To ponúka naturista František Švantner. Nové divadlo si z nadčasových diel prozaika vybralo štvoricu poviedok, ktoré vystihujú mnohé z typickej slovenskej povahy. Švantnerov duch a punkovo drzá, vtipná a hravá poetika režiséra Šimona Spišáka sa na javisku zrážajú, no k havárii nedochádza. Bez toho, aby tvorcovia autora prispôsobovali dnešku, bez konkrétnych odkazov na súčasnosť, sa Slovensko v obrazoch stáva obrazmi o Slovensku a najmä ľuďoch, ktorí ho Slovenskom robia. A nie sú to „oni“ a nie sú to „tí“, ale sme to my.

František Švantner: Slovensko v obrazoch

dramaturgia: Veronika Gabčíková
scéna, kostýmy: Karol Czech
réžia: Šimon Spišák

hrajú:
Ľubomíra Dušaničová, Agáta Spišáková, Miloš Kusenda, Ivan Martinka

Premiéra: 25. 5. 2018

Šimon Spišák vyštudoval réžiu a dramaturgiu na DAMU v Prahe. Spolupracoval so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, je členom radikálnej divadelnej skupiny Lachende Bestien. Spolupracuje s kočovným Divadlom koňa a motora a s divadlom T601. Zaujíma sa o komunitné divadlo so sociálnym presahom. Je spoluzakladateľom Nového divadla v Nitre.

Pri inscenovaní prózy naturizmu, v ktorej tvorí neoddeliteľnú zložku príroda a jej dopad na človeka, musia režiséri vyriešiť otázku: akým spôsobom sprítomniť prírodné živly na javisku? Režisér Šimon Spišák spolu s dramaturgičkou Veronikou Gabčíkovou túto otázku vyriešili prostredníctvom hereckej akcie.
Miroslava Košťálová: Švantner so slúchadlami na ušiach. In: monitoringdivadiel.sk, 4. 3. 2019

Inscenačný kolektív takpovediac vypovedal aj o dnešnej situácii, v ktorej rovnako ľahostajnosť v mnohých aspektoch prispieva k tolerancii šíriaceho sa zla v rôznych, neblahých prejavoch. (...) Inscenáciu by sme mohli považovať v kontexte súčasného nezávislého divadla svojím obsahom, vplyvmi i rezonujúcim dosahom na rôznorodého prijímateľa za prinajmenšom angažovanú podobu divadelného diela. Obrazy dávneho Slovenska, prezentované v čiastočne strohej inscenačnej chudobnosti, naberali na nezvyčajnej aktuálnosti.
Miroslav Ballay: Slovensko v obrazoch alebo obrazy (zo) Slovenska v angažovaných líniách súčasného nezávislého divadla. In: Culturologica Slovaca 3/ 2018.


Pre divákov od 15 rokov.

Po predstavení vás pozývame na diskusiu s tvorcami.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika