Prešovské národné divadlo

18. 06. / 23:30 – 00:30 / Štúdio

Autorská monodráma Petra Brajerčíka je kriticko-grotesknou sondou do kolektívneho myslenia, ktoré má tendenciu namiesto racionálneho vyhodnocovania slepo prijímať zjednodušené pravdy. Predsudky a národnostné, etnické, náboženské stereotypy začínajú pri nevinných vtipoch a končia antisemitskými výpadmi a nebezpečne agresívnymi prejavmi rasizmu. V inscenácii na motívy Pražského cintorína Umberta Eca, ktorá vznikla pod hlavičkou Prešovského národného divadla, Brajerčík a režisérka Júlia Rázusová skúmajú vzorce, prostredníctvom ktorých sa v spoločnosti utvára sieť konšpiračných teórií, do ktorej je niekedy ťažké nespadnúť. Uprostred výraznej scénickej koncepcie, kapustných hláv kdesi na opustenom poli, sa Brajerčík predstavuje ako sebavedomý  protagonista. Vedome sa zahráva s tým, čo je pravda a čo viac mýtus, čo je myslené vážne a čo je podané s iróniou a odstupom. Z tohto kontrastu rastie humor, ktorý je cennou súčasťou tejto malej slovenskej tragédie o zasievaní nenávisti za účelom manipulácie.

Umberto Eco / Peter Brajerčík: Moral Insanity

hudba a priestorový hudobný koncept: Martin Husovský
scénografická a kostýmová spolupráca: Diana Strauszová
svetelný dizajn: Lukáš Katuščák
produkcia: Linda Durkáčová
scénický koncept a réžia: Júlia Rázusová

hrá:
Peter Brajerčík

Premiéra: 14. 12. 2018

Inscenácia získala Grand Prix na festivale Nová dráma 2019.

Júlia Rázusová vyštudovala divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave. Spolupracuje s viacerými slovenskými činohernými a bábkovými divadlami. Jej rukopis prináša osobitý prístup s prvkami fyzického a experimentálneho divadla. V roku 2013 spoluzaložila Prešovské národné divadlo, kde pôsobí ako umelecká šéfka. Je laureátkou ocenení Dosky 2018 za najlepšiu réžiu (Znovuzjednotenie Kóreí v Štátnom divadle Košice) a Grand Prix Nová dráma 2019 (Moral Insanity v Prešovskom národnom divadle).

Málokedy sa v divadle stretneme s takou prepracovanou scénou, akou je úvod tejto monodrámy. Už tu sa ukazuje zmysel režisérky Júlie Rázusovej pre prácu s detailom, keď slovo a čin sú v harmonickej jednote. Ani veta nazvyš, ani gesto navyše. Spolu vytvárajú mimoriadne kompaktný celok, pevný základ a jasné východisko pre ďalšie pokračovanie inscenácie o moral insanity okolo nás a v nás. (...) Moral Insanity ukazuje a demaskuje mrazivú cestu od Pražského cintorína až na cintoríny neďaleko Žiliny (Štiavnik – Ján), resp. blízko Prešova (Gregorovce – Martina). Nevstúpme druhýkrát na tú istú cestu. Brajerčíkovu monodrámu považujem za veľmi dôležitú a potrebnú inscenáciu, ktorej význam ďaleko presahuje svet divadla.
Matúš Marcinčin: Len nenávisť hreje pri srdci. In: SAD, 1/2019


Pre divákov od 15 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika