Štúdio 12 Bratislava a Divadlo Pôtoň Bátovce

18. 06. / 16:30 – 17:45 / Štúdio

Pollackova kniha o haličskej migrácii je plná mikropríbehov obyčajných ľudí z Haliče. Opúšťajú domovinu pre strach z ohrozenia života aj pre vidinu ekonomicky lepšej budúcnosti. Dramatizátor Michal Ditte si spomedzi nich vybral niekoľko postáv, ktoré reprezentujú masu podobných osudov. Strasti Mendela Becka počas cesty do Ameriky, vykorisťovanie, neakceptácia zo strany domáceho obyvateľstva, živoriace a smrtonosné čakanie tých, ktorí ostali žiť v nehostinnej domovine, to všetko rezonuje nanajvýš súčasne. Réžia Ivety Ditte Jurčovej využíva blízkosť divákov a rozmanité divadelné prostriedky – prácu s objektom, vizuálnu inštaláciu, fyzické herectvo a atmosférotvornú hudbu, čím pozýva na intímne stretnutie o minulej a súčasnej migrácii.

Martin Pollack / Michal Ditte: Americký cisár

preklad: Michal Hvorecký
dramaturgia: Marek Godovič
výtvarný koncept: Iveta Ditte Jurčová, Katarína Capková
realizácia výtvarného konceptu: Katarína Capková
pohybová spolupráca: Mária Danadová
hudba: Ivana Merc, Cristian Estrella
digital media: Erik Bartoš
réžia: Iveta Ditte Jurčová

hrajú:
Eva Moresová, Mária Danadová, Ľubomír Bukový, Matúš Kvietik, Filip Jekkel

Premiéra: 4. 5. 2018

Inscenácia získala Dosky 2018 za najlepšiu inscenáciu sezóny a Zvláštnu cenu poroty za výtvarný koncept na festivale Nová dráma 2019. 

Iveta Ditte Jurčová vyštudovala divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave. Je zakladateľkou, umeleckou šéfkou a režisérkou Divadla Pôtoň v Bátovciach. Vo svojej tvorbe sa zameriava na spoločenské témy. Inscenácie, ktoré tvorí v tandeme s Michalom Dittem, vychádzajú často z vlastných terénnych sociologických prieskumov.

Popri estetickom zážitku inscenácia prináša aj mnohé intelektuálne impulzy. Najmä citácie z dobovej tlače, ktoré negatívne reagujú na migračnú vlnu z Európy, sú veľmi pôsobivé. Americkí novinári vtedy používali  prakticky rovnakú demagogickú rétoriku, dokonca to isté stereotypné strašenie ako mnohí naši dnešní politici a žurnalisti. (...) Boli to práve Slováci, ktorí ešte len pred sto rokmi boli týmito emigrantmi, odkázanými na pomoc a pochopenie druhých. Precízne vybudovaná, pôsobivá inscenácia Amerického cisára nám to opäť pripomenula.
Anna Grusková: Osudy, ktoré sa otvárajú ako hroby. In: kød, 6/2018

Režisérka Iveta Ditte Jurčová uprednostnila konštantné (univerzálne) rozmery fyzického (telesného) prežitia, ktoré nadobudli podobu špeciálne manifestačného bolestného utrpenia v komornom hracom priestore. Na základe toho Jurčovej spôsob uchopenia tematiky migrácie, prezentovanej v inscenácii Americký cisár, možno označiť temer za divadelne antropologický.  
Miroslav Ballay: Útek z prekliatia zeme. In: monitoringdivadiel.sk

Aj vďaka intímnemu priestorovému riešeniu sa však divák po čase dostáva do bezprostrednej blízkosti s jednotlivcom bojujúcim o vlastné prežitie a sebaúctu. Režisérka Iveta Ditte Jurčová a autor dramatizácie Michal Ditte sa nepokúšali len o čo najvernejšiu ilustráciu histórie, ale vytvorili univerzálne panoptikum postáv, ktoré hľadajú svetlejšiu budúcnosť pre seba a svojich blízkych.
Jakub Molnár: Divadelná Nitra, deň prvý a druhý. In: mloki.sk


Pre divákov od 15 rokov.

Po predstavení vás pozývame na diskusiu s tvorcami.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika