Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica

17. 06. / 17:00 – 18:45 / Štúdio

Severský thriller o stratenom detstve. V mrazivej dráme s detektívnou zápletkou sa sen prelína do reality a spomienky do prítomnosti. Príbeh o krutom a surovom svete, v ktorom musia bojovať o záchranu duše rovnako deti, ako aj dospelí.  Autor si všíma problémy násilia medzi ľuďmi, aj násilia páchaného na deťoch.

Jesper Halle: Lesík

dramaturgia: Anna Šoltýsová
pohybová spolupráca: Soňa Kočanová
preklad, výber hudby, scéna, réžia: Richard Sanitra

hrajú:
Martin Stolár, Samuel Gáfrik, Peter Magurský, Nikola Gánovská, Petra Dzuriková, Ladislav Brandobur, Matúš Hollý, Michaela Trávničková, Eduard Valašík, Nikola Kozáková, Patrícia Marikovská/Vanda Kovácsová, Katarína Sačková

Premiéra: 2. 5. 2018

Richard Sanitra absolvoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Umelecky pôsobí ako herec v DJGT vo Zvolene, venuje sa tiež dabingu, rozhlasu, moderovaniu a režijnej tvorbe. Ako pedagóg pôsobí na Fakulte dramatických umení AU v Banskej Bystrici, venuje sa  hereckej technike reči.


Pre divákov od 15 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika