Dramaturgická rada festivalu


Členovia dramaturgickej rady 14. ročníka festivalu Dotyky a spojenia:

Katarína Cvečková – divadelná kritička, redaktorka kød, zakladateľka kultúrneho spolku MLOKi. Pravidelne prispieva do časopisov Taneční zóna, Tanec, Salto a do denníka Pravda. Podieľa sa tiež na tvorbe relácie Divadelný zápisník (Rádio Devín). 
 

Róbert Mankovecký – hudobný skladateľ a dramaturg Slovenského komorného divadla Martin, zakladajúci člen festivalu Dotyky a spojenia.
Monika Michnová – dramaturgička Slovenského komorného divadla Martin, zakladajúca členka a v súčasnosti programová riaditeľka festivalu Dotyky a spojenia.
Karol Mišovic – divadelný teoretik a kritik. Pracuje v Divadelnom ústave, pôsobí tiež ako pedagóg na VŠMU v Bratislave, na Katedre divadelných štúdií prednáša dejiny slovenského a českého divadla.
Lenka Dzadíková (Program pre deti)teoretička divadla a kritička. Pracuje v Divadelnom ústave, zameriava sa na tvorbu bábkových divadiel a divadelnú tvorbu pre deti. Publikuje v časopise kød, Loutkař, Javisko, Bibiana, v reláciách Slovenského rozhlasu a na portáloch Monitoring divadiel a MLOKi.

 


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika