Braňo Konečný

19. 06. / 19:00 – 19:30 / Dvorana Národného domu

Braňo Konečný sa divadelnej fotografii venuje od roku 2005, kedy začal zaznamenávať inscenácie Slovenského komorného divadla Martin. Okrem toho spolupracuje s Mestským divadlom Žilina, Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave a so Slovenským národným divadlom. Každoročne dokumentuje dianie na festivale Dotyky a spojenia.

Výstava ponúka výber fotografií, ktoré vznikli počas trinástich rokov pôsobenia Braňa Konečného v divadelnom prostredí.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika