Slovenské komorné divadlo Martin

21. 06. / 17:00 – 18:50 / Štúdio

Režisér Lukáš Brutovský patrí medzi predstaviteľov najmladšej generácie režisérov, ale svojimi inscenáciami už neraz dokázal divadelnú vyspelosť. Potvrdzuje to aj jeho interpretácia Schillerovej trúchlohry o láske dvoch mladých ľudí, ktorým vyššia moc nedovolí naplniť ich city. Režisér predstavil výrazovo triezvu, ale pritom podmanivú inscenáciu ako obraz havárie lásky vo svete politického cynizmu. Aj dnes sa, žiaľ, ukazuje, že vo vysokej politike na úprimné city nikto neberie ohľad.

Friedrich Schiller: Úklady a láska

dramaturgia: Miro Dacho
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Martin Kotúček
hudobná spolupráca: Štefan Sedlický a Cantica Collegium Musicum
preklad, úprava a réžia: Lukáš Brutovský

hrajú:

Jana Kovalčiková
Ľubomíra Krkošková
Alena Pajtinková
Michal Gazdík
Ján Kožuch
Marek Geišberg
Tomáš Mischura
František Výrostko
spevácky zbor Cantica Collgium Musicum
klavír: Róbert Mankovecký

Premiéra: 2. 6. 2017

Lukáš Brutovský vyštudoval réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Je autorom niekoľkých divadelných a rozhlasových hier. V súčasnosti zastáva post umeleckého šéfa SKD Martin a ako režisér spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku i v Čechách.

Potom už nasleduje len tichá bodka inscenácie, v ktorej bezvládni milenci ležia pod klavírom v strede scény a ostatné postavy nemo prichádzajú na poslednú rozlúčku. Pohreb však sledujú z bezpečnej vzdialenosti a bez vypuklejších emócií, akoby odbavili nepríjemný problém a opäť tak môžu nerušene pokračovať v kariérnom postupe.(...) Pritom títo dvaja mladí ľudia nechceli viac, ako len rozhodovať sami za seba a o sebe, no politická moc im v tom rázne zabránila. V najvyššej spoločnosti ani po dvesto rokoch od napísania hry láska prosto nemá miesto.

Karol Mišovic: Kde láska nemá miesto. In: mloki.sk

Tón udávajú najmä elitní intrigáni, práve podľa ich inštrukcií a nôt sa vzápätí hrá aj spieva. Niekoľkokrát sa opakujúca metafora s ľahkosťou dešifruje súradnice inscenácie.  (...) Martinské Úklady a láska sú nepochybne kvalitnou inscenáciou, ktorá však vychádza z rovnice s pridobre známymi premennými. Miestami sa preto nedá ubrániť prirovnávaniu k predošlým spoluprácam tohto režijno-dramaturgického tandemu.

Lucia Lejková: Dirigent Brutovský. In: kød, 7/2017


Pre divákov od 12 rokov.

Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika