Divadlo Aréna Bratislava

20. 06. / 16:00 – 17:30 / Národný dom

Po úspešných inscenáciách Tiso, Komunizmus či Holokaust sa v divadle Aréna rozhodli pre javiskové spracovanie emblémovej osobnosť Pražskej jari – Alexandra Dubčeka. Dramatik Viliam Klimáček však nemal ambíciu predstaviť historickú osobnosť cez jej životný príbeh, ale pokúsil sa Dubčeka charakterizovať predovšetkým prostredníctvom jeho činov a myšlienok. Zároveň sa osobnosť politika snažil čo najviac priblížiť mladým divákom, čo naznačuje aj názov inscenácie s piktogramom #.

Viliam Klimáček: #dubček - O človeku a dobe

dramaturgia: Saša Sarvašová, Martin Kubran
scéna: Dorota Volfová
kostýmy: Martina Širáňová
asistent réžie: Ivo Dobrovodský
režijná spolupráca: Martin Kubran
réžia: Michal Skočovský

hrajú:

Alexandra Palatínusová
Juraj Bača
Marián Chalány
Matúš Kvietik
Matej Marušin

Premiéra: 18. 3. 2018 

Michal Skočovský vyštudoval okrem divadelnej réžie na JAMU v Brne aj grafickú a priestorovú komunikáciu v Londýne. V posledných rokoch sa venuje najmä divadelnej tvorbe. Spolupracuje s viacerými divadlami v Čechách, v Aréne v minulosti pôsobil ako asistent režiséra Martina Čičváka.

Dramatik Viliam Klimáček nemal ambíciu predstaviť historickú tému cez klasický kauzálny príbeh, ale Dubčeka chcel charakterizovať prostredníctvom jeho činov a myšlienok. Politika sa snažil čo najviac priblížiť mladému publiku, aj preto názov inscenácie spolu s menom titulnej postavy nesie piktogram # známy zo sociálnych sietí.

Karol Mišovic: Poďme sa rozprávať o Alexandrovi Dubčekovi. In: Pravda, 23. 3. 2018

Politicko-spoločenské udalosti posledných týždňov ukazujú, že poznanie dejín vlastného štátu je dôležité. Okrem iného preto, aby sme vedeli vďaka reálnym skúsenostiam alebo získaným vedomostiam správne vyhodnotiť, čo nám súčasnosť prináša, a adekvátne na to reagovať. Minulosť si treba pripomínať pravidelne, pretože zabúdať je až neznesiteľne ľahké.

Peter Scherhaufer: Hľadá sa slušný politik. In: Trend, 29. 3. 2018

Inscenácia vznikla v čase, keď mohla veľmi rýchlo reagovať na súčasné udalosti, ktoré sa na Slovensku diali, no tvorcovia tento potenciál naplno nevyužili. Aj narážok na paralely medzi komunizmom a súčasnosťou bolo len veľmi málo. Mladí herci pritom vzbudzovali dojem, že by toho chceli povedať omnoho viac, no nakoniec sa všetko rozplynulo dostratena. Až priveľmi rýchli si „upratali javisko“ a aj z nejednoznačného Dubčeka spravili #jednoznačného.

Dáša Godová: #nejednoznačný? In: kød, 5/2018


Pre divákov od 15 rokov.

Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika