18. 06. / 13:00 – 16:00 / Študovňa SKD

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text na ľubovoľnú tému. Cieľom súťaže je aktivizovať a podnecovať dramatické písanie už u tých najmladších autorov, odkrývať jeho tajomstvá a rozprúdiť fantáziu a tvorivosť mladých.

Ako podpornú aktivitu súťaže organizuje Divadelný ústav dielne kreatívneho písania. Účastníci dielní pracujú počas celého školského roku pod vedením skúsených lektorov na tvorbe dramatického textu, na improvizačných literárnych aj hereckých cvičeniach. V školskom roku 2017/2018 sa dielne realizovali pod vedením Miriam Kičiňovej, Ivety Škripkovej, Kristíny Sihelskej, Veroniky Malgot a Jozefa Krasulu. Počas festivalového juniorského dňa sa uskutočnia prezentácie jednotlivých dielní a vyhlásime výsledky súťaže Dramaticky mladí 2018.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika