Bábkové divadlo Žilina

22. 06. / 16:30 – 17:45 / Námestie

Aké je to – byť iný? Akú váhu majú slová? Môžeme svojím konaním ovplyvniť život ľudí okolo nás? Ako? To všetko nám prezradí pouličná inscenácia plná hravosti a humoru na motívy rozprávky slávneho dánskeho rozprávkara o škaredom káčatku, z ktorého sa stala krásna labuť.

Hans Christian Andersen: Škaredé káčatko

dramaturgia: Petra Štorcelová
scéna a kostýmy: Karel Czech
hudba: Jiří Čížek
réžia: Šimon Spišák

hrajú:

Jozef Abafi
Juliána Hamranová
Ján Demko
Matej Valašík

Premiéra: 5. 5. 2017

Šimon Spišák vyštudoval réžiu a dramaturgiu na DAMU v Prahe. Spolupracoval so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, je tiež členom radikálnej divadelnej skupiny Lachende Bestien. Spolupracuje s kočovným Divadlom koňa a T601. Zaujíma sa o komunitné divadlo a divadlo so sociálnym presahom. Je spoluzakladateľom Nového divadla v Nitre.

Spišákova inscenácia je po všetkých stránkach vydarená, jediným problematickým miestom (najmä pre deti) by mohla azda byť jej dĺžka, spôsobená viacerými spomenutými príbehovými odbočkami. Tá sa však pocitovo ľahko stráca v dynamickej akcii plnej osobitej komiky. (...) Inscenácia sa, samozrejme, končí happyendom, keď premenené káčatko ladne odtancuje z javiska v spoločnosti krásnych labutí. Môžeme dúfať, že Spišákovo Škaredé káčatko bude mať ešte ďalší happyend, keď deti, ktoré na otázku káčatka, či je čudné, oduševnene kričali „nie,“ vyrastú v tolerantných a inakosť rešpektujúcich či vo svojej inakosti rešpektovaných ľudí.

Martina Mašlárová. Trochu iné káčatko. In: monitoringdivadiel.sk, 24. 4. 2018


Pre deti od 5 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika