Bábkové divadlo Žilina

22. 06. / 09:30 – 10:30 / Národný dom

Poľská autorka bábkových hier Marta Guśniowska odkrýva pre detského diváka náročné témy. Výborný je aj jej text o husi, čo nemá zmysel života, preto hľadá šelmu, ktorá by jej trápenie ukončila a zožrala ju. Režisér Šimon Spišák posunul Guśniowskej bábkovú hru k činohre, to jej však neubralo na kvalitách. Pridanou hodnotou inscenácie sú aj herecké výkony, v ktorých sa protagonisti nespoliehajú na prvoplánový humor.

Marta Guśniowska: Trafená hus

preklad: Marián Pecko
dramaturgia: Petra Štorcelová
scéna: Karel Czech, Ján Baumann, Peter Jánsky, ROSS s. r. o.
kostýmy: Karel Czech
hudba: Jindřich Čížek
réžia: Šimon Spišák

hrajú:
Barbora Juríčková
Bibiána Tarasovičová
Matej Valašík
Ján Demko
Jozef Abafi

Premiéra: 16. 3. 2018

Šimon Spišák vyštudoval réžiu a dramaturgiu na DAMU v Prahe. Spolupracoval so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, je tiež členom radikálnej divadelnej skupiny Lachende Bestien. Spolupracuje s kočovným Divadlom koňa a T601. Zaujíma sa o komunitné divadlo a divadlo so sociálnym presahom. Je spoluzakladateľom Nového divadla v Nitre.

Hlavnú hrdinku hrá Barbora Juríčková, ktorej stvárnenie depresívnej, ale odhodlanej, neodbytnej a bezprostrednej hydiny patrí k herečkiným najlepším kreáciám. Nezaostávajú ani ostatní členovia a členky súboru. Ich prejav je uvoľnený a komický, ale má svoje presné hranice, humor tu nevzniká z prvoplánových žartíkov.  

Lenka Dzadíková: Na ceste za ničím. In: mloki.sk


Pre deti od 8 rokov.

Po predstavení pozývame všetky deti na tvorivú dielňu do foyer Štúdia. Deti si pod vedením a dozorom skúsených lektorov môžu vyskúšať rôzne výtvarné techniky, prípadne stvárniť svoje dojmy z festivalu.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika