Prešovské národné divadlo

22. 06. / 23:15 – 00:45 / Štúdio

Dosiaľ zrejme najvyzretejšia, najvtipnejšia a najuniverzálnejšia inscenácia PND. Súťaženie medzi Izou a Karlou nie je len doťahovaním sa dvoch sestier, ale aj súbojom životných prístupov. Prináša človeku šťastie rodina a stabilný domov, alebo skôr objavovanie sveta a úniky od stereotypu? Umne napísaný text je dynamicky ozvláštnený štylizovaným konaním postáv a pomedzi humor na diváka doliehajú aj otázky životných hodnôt a priorít.

Michaela Zakuťanská: Deň, keď zomrel Gott

scéna, kostýmy: Diana Strauszová
hudba: Martin Husovský
úprava, réžia: Júlia Rázusová

hrajú:
Gabriela Mihalčínová Marcinková
Anna Rakovská
Peter Brajerčík
Tomáš Mischura

Premiéra: 28. 1. 2017

Júlia Rázusová vyštudovala divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, absolvovala tiež študijný pobyt na Rose Bruford College v Londýne. Spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku, venuje sa najmä autorskému a experimentálnemu divadlu. V roku 2013 založila spolu s Michaelou Zakuťanskou Prešovské národné divadlo, je jeho umeleckou šéfkou a režisérkou.

Rozpoltená generácia s hlavou vo hviezdach, no s nohami priviazanými k detskej postieľke, nakoniec vnútorný mier nájde. Nemusíte aktuálne žiť to, čo Zakuťanskej postavy, ale bude vám to blízke. PND totiž ponúka viac ako divadelne atraktívny vzdych nad sebou aj rovesníkmi. Analyzujú životný pocit, ktorým si zrejme prešlo každé pokolenie.

Milo Juráni: Postav dom, zasaď strom, urob syna... In: mloki.sk

Pre režisérku Júliu Rázusovú je inscenácia treťou domovskou réžiou. Rázusová je v tomto prípade aj autorkou úpravy textu, do ktorého vstupuje už zrejme s konkrétnou víziou javiskovej realizácie. Podobne ako predošlé tituly, aj Gotta charakterizuje živelný „rázusovský“ scénický jazyk, akési pohybové zdoslovňovanie metafor a myšlienok a na týchto princípoch založená ilustrácia textu a jeho tematické variovanie. Režisérka zároveň využíva aj tú najmenšiu zámienku na vyšperkovanie hereckej akcie, či už v súlade alebo v kontrapunkte s textom. (...) Gott je danom ohľade doteraz najčírejším extraktom Rázusovej vrstevnatej poetiky.

Lucia Lejková: Daddy, mommy & Go(d)tt issues. In: kód, 3/2017


Pre divákov od 15 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika