Bratislavské bábkové divadlo

21. 06. / 21:00 – 22:30 / bývalé riaditeľstvo ZŤS, Thurzova 16

Hoci Kráľ vznikol ako súčasť repertoáru Bratislavského bábkového divadla, pod vedením Andreja Kalinku jeho spolutvorcovia opäť prekračujú hranice žánrov a foriem. V špecifickom priestore sa otvárajú úvahy o tom, čo znamenal a znamená pre ľudské spoločenstvo pojem kráľ. V sérii asociatívnych hudobných, pohybových, výtvarných či performatívnych obrazov môže každý divák hľadať vlastné interpretácie a zároveň sa nechať zasiahnuť synestetickým zážitkom.

Andrej Kalinka: Kráľ

dramaturgia, asistent réžie: Milan Kozánek
kostýmy: Katarína Hollá
hudba: Andrej Kalinka, G. P. da Palestrina, tradičné gruzínske hymny a piesne
libreto, vizuálny koncept, réžia: Andrej Kalinka

účinkujú:
Anna Čonková
Miroslava Dudková
Jaroslava Hupková
Miriam Kalinková
Ján Morávek
Janka Sovičová
Lukáš Tandara
Daniel Bilský
Nina Tarasovičová

Premiéra: 8. 4. 2017

Andrej Kalinka je hudobný skladateľ, libretista a režisér. Vo svojej tvorbe spája hudobné, divadelné a výtvarné umenie, a vytvára tak diela na pomedzí performancií, divadelných inscenácií, koncertov či inštalácií. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými umeleckými telesami. Je spoluzakladateľom a členom autorského zoskupenia Med a prach.

Milan Kozánek je tanečný pedagóg a choreograf. Spolu so Zunou Kozánkovou založili tanečnú spoločnosť Artyci. Vytvorili pre ňu dvanásť tanečných diel, ktoré prezentovali na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2010 aktívne rozvíja spoluprácu s divadelnými tvorcami a interpretmi vo viacerých krajinách.

Rečou Kalinku je všetko, čím sa dokáže herec, ako človek s rukami a nohami, vyjadriť. Zároveň všetko, čo divadlo v skutočnosti poskytuje. Kráľ rozpráva cez priestorovú kresbu, pohyb ľudského tela, ale aj cez koncept šírenia univerzálneho duchovného posolstva. Všetky tieto prostriedky tvoria v predstavení jeden kompaktný a zmysluplný celok.

Aina Albrechtová: Inscenácia Kráľ pootvorila v divadle nové dvere. In: Pravda, 23. 4. 2017

Využitie nedivadelného priestoru je jedným zo špecifík Kalinkovej tvorby, ďalším je rovnocenné zapájanie umeleckých zložiek. Hovoriť o Kráľovi ako o divadle by teda bolo nepresné, ide o filozofickú kontempláciu v priamom prenose, ktorá sa vďaka hudobníkom, výtvarníkom a hercom pretavuje do sledu asociatívnych obrazov.  

Martina Mašlárová: Kráľ. In: .týždeň č.17, 24. 4. 2017  


- po predstavení diskusia tvorcov s divákmi

Pre divákov od 15 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika