Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

23. 06. / 23:00 – 00:45 / Národný dom

Dostojevského prozaické diela, napriek ich motivickej spletitosti a obsahovej šírke, neustále priťahujú divadelníkov, ktorí sa ich s väčším či menším úspechom pokúšajú dramatizovať a inscenovať. To je aj prípad románu Diablom posadnutí (Besy), ktorý tvorcovia Divadla Alexandra Duchnoviča inscenujú v komornom priestore v zrkadlovom sedení, aby prostredníctvom stále živých a dramaticky bohatých postáv zasiahli diváka z ešte väčšej blízkosti.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij / Marek Turošík: Posadnutí

preklad: Peter Medviď
dramaturgia: Marek Turošík
scéna, kostýmy: Lenka Rozsnyoová
hudba: Alessandro La Rocca
pohybová spolupráca: Anna Gromanová
réžia: Braňo Mazúch

hrajú:
Vasiľ Rusiňák
Ľudmila Lukačíková
Ladislav Ladomirjak
Ľubomír Mindoš
Ivan Stropkovský
Jozef Pantlikáš
Svetlana Škovranová
Miriama Fedorková
Michal Iľkanin
Daniela Libezňuk
Eugen Libezňuk
Michal Kucer
Jozef Tkáč
Zuzana Kovalčíková
Jaroslava Sisáková

Premiéra: 16. 12. 2016

Braňo Mazúch vyštudoval divadelnú réžiu na DAMU v Prahe, kde v súčasnosti pôsobí aj ako pedagóg. Súčasne je umeleckým šéfom bábkového Divadla Lampion v Kladne. Pravidelne hosťuje na českých a poľských scénach. Posadnutí sú jeho prvou réžiou na rodnom Slovensku.

Dostojevského Besy v úprave prešovského DAD-u ponúkajú sarkastický obraz doby nielen cárskeho Ruska, ale i dnešnej Európy. Do chaosu politických zmien, tušených i skutočných revolúcií, vstupujú osobné životy postáv, ich schopnosť prežiť, manipulovať s inými a tiež poklesnutá morálka a prevrátené hodnoty spoločnosti. Napriek spomenutým tienistým témam inscenácia svojou hravosťou a humornou poetikou nepôsobí únavne. A očakávaná katarzia napokon, ruka v ruke s Dostojevským, prichádza.

Hana Rodová: Ihrisko ako priestor pre vytýčenie moci. In: kód, 4/2017


Pre divákov od 15 rokov.

Inscenácia v rusínskom jazyku.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika