Nové divadlo Nitra

23. 06. / 17:00 – 18:20 / Národný dom

Napriek tomu, že Nové divadlo je na slovenskej scéne doslova nováčikom, za prvú sezónu stihlo uviesť už päť inscenácií. Ide totiž o skúsený tvorivý tím s vyhranenou poetikou, ktorú charakterizuje okrem iného číra divadelnosť a hravosť. To všetko nachádzame aj v inscenácii Anna Franková, v ktorej režisér Šimon Spišák hlavnú hrdinku príliš neheroizuje, ale vykresľuje ju ako bežnú adolescentku – hoci v nie bežnej situácii.

Anna Franková / Šimon Spišák: Anna Franková

dramaturgia: Veronika Gabčíková
scéna, kostýmy, bábky: Karel Czech
réžia: Šimon Spišák

hrajú:
Lucia Korená
Ivan Martinka

Premiéra: 19. 11. 2016

Šimon Spišák vyštudoval réžiu a dramaturgiu na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU v Prahe. Spolupracoval so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, je tiež členom radikálnej divadelnej skupiny Lachende Bestien, spolupracuje s kočovným Divadlom koňa a T601. Zaujíma sa o komunitné divadlo a divadlo so sociálnym presahom. Je spoluzakladateľom Nového divadla v Nitre.

Tvorcovia zdramatizovaného denníka podali hravými spôsobmi dôverné zákutia a tajomstvá prežívania puberty namiesto rekonštrukcie pocitových denníkových zápiskov. „Nehrali“, iba registrovali prúd vedomia, zachytený v Anninom denníku. Inscenácia sa tak nestala sentimentálnou, ale fakticky vernou v hľadaní ľudského tepla, paradoxne, v čase všeobecnej nenávisti a čoraz neodôvodnenejšej xenofóbie.

Miroslav Ballay: Denník ako pocitový únik Anny Frankovej? In: Pravda, 13. 12. 2016

Spišák ako dramatizátor spolu s dramaturgičkou Veronikou Gabčíkovou v adaptácii zámerne eliminovali pasáže, ktoré by mohli mať na javisku priveľmi ťaživý náboj. Vojna sa v ich podaní deje akoby mimochodom, na pozadí malých vnútorných bojov protagonistky, a dramatické momenty sú často odľahčené vtipným komentárom.

Martina Mašlárová: Viac Anien Frankových pre dnešný svet. In: kód, 2/2017

Rozprávanie o deportáciách, mučení a smrti, ktorou si hrdinovia Denníka prešli, nemá diváka emocionálne rozdrviť. Záverečné slová napriek tomu rezonujú s neobvyklou razanciou. Nemusí nastať žiada viditeľná aktualizácia v podobe moderných kostýmov či prvkov súčasnej reality, aby bolo jasné, že Spišákovi ide najmä o to, priblížiť sa dospievajúcemu divákovi a pôsobiť na neho bez zbytočného sentimentu.

Milo Juráni: Tri Anny Frankové. In: .tyzden, 24. 4. 2017


- po predstavení diskusia tvorcov s divákmi

Pre divákov od 12 rokov.


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika