Divadelná kritička Soňa J. Smolková zhodnotila trinásty ročník festivalu

Intenzívny týždeň (19. – 24. júna) priniesol 28 inscenácií z 26 divadiel. Bol to rok silných tém.

Číslovka trinásť sa v Martine na festivale spomínala často. Trinásť rokov totiž mala Anna Franková, keď urobila prvý záznam vo svojom denníku. Žiadnemu návštevníkovi festivalu pritom pri prelistovaní programu nemohla uniknúť skutočnosť, že tohtoročné Dotyky a spojenia zaradili do dramaturgie všetky tri inscenácie.

Trojnásobné uvedenie tohto titulu na slovenských javiskách sa na prvý pohľad môže zdať ako trochu prvoplánový príspevok k diskusii o aktuálnych spoločensko-politických udalostiach. Nie je to však tak. Všetky tri inscenácie ponúkli divákovi silný emocionálny zážitok a vysokú umeleckú kvalitu bez moralizovania, poučovania či citového vydierania.

Celý článok: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/434651-dotyky-a-spojenia-bez-soku-ale-kvalitne/


Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 03601 Martin, Slovenská republika